Rekisteriseloste

Henkilötietolain mukaisten oikeuksien käyttäminen: Jos haluat käyttää oikeuttasi saada tietoa henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistäRekisteriseloste seikoista, tarkastaa tai korjata rekisterissä olevat henkilötietosi tai kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä sinua koskevia tietoja, ota yhteyttä: info@akuada.fi.

1. Rekisterinpitäjä

Aku & Ada Oy
Juustoportti Kuopio
Naulakatu 2, 70800 Kuopio
info@akuada.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Riikka Pitkänen
Juustoportti Kuopio
Naulakatu 2, 70800 Kuopio
0400609504

3. Rekisterin nimi

Aku & Ada Oy verkkokauppa rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on verkkokaupan asiakkaiden yhteystietojen ylläpito ja asiakassuhteiden hoitaminen sekä uutiskirjeen lähettäminen. Rekisterissä oleville voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoa Aku & Ada Oy:n tapahtumista, uutisista ja palveluista. Uutiskirjeen tilaaminen on mahdollista lopettaa kunkin uutiskirjeen lopussa löytyvästä ohjeesta.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, ip-osoite sekä tilauksen tiedot (tilatut tuotteet, niiden sekä toimituskulujen hinta ja tilausajankohta). Mikäli asiakas on pakollisten tietojen lisäksi ilmoittanut myös puhelinnumeronsa, tallentuu myös tämä tieto.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkokauppa ja sen markkinoimiseen käytetyt kampanjat. Uutiskirjeen tilaajat syöttävät tietonsa rekisteriin itse uutiskirjeen tilauslomakkeella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta yhteys- tai muitakaan tietoja kolmansille osapuolille ilman asianomaisen lupaa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille lukuunottamatta tilannetta, jossa Suomen viranomaistoimet edellyttävät luovutusta.

Aku & Ada Oy käyttää uutiskirjeissään MailChimp –palvelua, jonka myötä tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella. MailChimp noudattaa EU-U.S. Privacy Shield Framework-säädöksiä (privacyshield.gov/list). Palvelun tietosuojasta tarkemmin: mailchimp.com/legal. Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

MailChimp on ilmoittanut sitoutuvansa palvelun kehittämiseen siten, että se tulee vastaamaan 25.5.2018 voimaan astuvan EU:n Tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia. Aku & Ada Oy poistaa rekisterin palvelusta 25.5.2018 mennessä, mikäli palvelu ei täytä vaatimuksia.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu sähköisesti salasanoilla. Uutiskirjerekisteri on tallennettu MailChimp -palveluun. Pääsy tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Käyttöoikeus myönnetään vain salassapitovelvollisille ja rekisterin käyttämiseen perehdytetyille henkilöille, joiden asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy.